Test do samokontroli
wycieku wód
płodowych

Sprawdź,
czy już czas
rozwiązania

Zobacz instrukcję użycia

Test do samokontroli
wycieku wód
płodowych

Sprawdź,
czy już czas
rozwiązania

Zobacz instrukcję użycia

Test Saguella

Jest łatwym w użyciu testem do samodzielnego wykonania.

Umożliwia wykrycie wycieku wód płodowych, rozróżniając go od niekontrolowanego wycieku
moczu.

Ma postać wkładek, które stosuje się jak zwykłe podpaski higieniczne.

*Wykazuje wyciek wód płodowych już od 100 μl

Interpretacja wyników

WYNIK POZYTYWNY

Możliwy kolor plam

Prawdopodobny wyciek wód płodowych

WYNIK NEGATYWNY

Możliwy kolor plam

15 min.

Wyniki badań

Test podpaskowy do wykrywania wycieku płynu owodniowego został poddany ocenie przez National Institute for Health & Care Excellence w Wielkiej Brytanii (NICE) w ramach programu oceny technologii medycznych. Na podstawie wyników badań klinicznych, w których wzięły udział łącznie 442 pacjentki wrażliwość testu oceniono na 97% (95% CI 93-99%), a specyficzność testu (ujemna wartość predykcyjna) na 96% (95 % CI 92–98 %).

Na podstawie:
  1. Bornstein J, Geva A, Salt I, Fait V, Schoenfeld A, Shoham HK, Sobel J. Nonintrusive diagnosis of premature ruptured amniotic membranes using a novel polymer. Am J Perinatol. 2006 Aug; 23(6):351-4.
  2. Bornstein J, Ohel G, Sorokin Y, Reape KZ, Shnaider O, Kessary-Shoham H, Ophir E. Eff ectiveness of a novel home-based testing device for the detection of rupture of membranes. Am J Perinatol. 2009 Jan;26(1):45-50.
  3. Ray A.F. et al. Vision Amniotic Leak Detector (ALD) to Eliminate Amniotic Fluid Leakage as a Cause of Vaginal Wetness in Pregnancy: A NICE Medical Technology Guidance. Appl Health Econ Health Policy (2015) 13:445–456.

FAQ

Test Saugella jest łatwym w użyciu, domowym testem do samodzielnego wykonania, który umożliwia wykrycie prawdopodobnego wycieku wód płodowych.
Test Saugella zmienia kolor pod wpływem kontaktu z płynem o wartości pH równej lub większej niż 6,5. Wody płodowe mają wartość pH powyżej 6,5.
Należy przyczepić test w postaci wkładki higienicznej do bielizny i używać wkładki tak jak zwykłej podpaski do chwili odczucia wilgoci. W momencie odczucia wilgoci sprawdzić, czy żółte podłoże wkładki zmieniło barwę. Zmiana koloru wkładki może być częściowa lub całkowita, o różnej intensywności i kształcie oraz w różnej lokalizacji. Zmiana barwy następuje w ciągu 15 minut od momentu wycieku płynu.
Zmiana barwy wkładki na kolor niebieski lub zielony może świadczyć o wycieku wód płodowych z macicy lub może sygnalizować infekcję pochwy. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Jeśli wkładka pozostaje żółta lub powróci do barwy żółtej w ciągu 15 minut, może to oznaczać, że występująca wilgoć jest moczem, co często zdarza się w czasie ciąży.
Test Saugella jest zalecany zarówno w ciążach wysokiego ryzyka, jak i w ciążach o normalnym przebiegu.
Opakowanie testu Saugella zawiera 6 testów w postaci wkładek higienicznych, z załączoną instrukcją.